วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ นำโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ นำคณะครู บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอวังเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬา ระดับกลุ่มจังหวัดโซนหล่ายดอย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งผลการคัดเลือกมี นักศึกษาดังนี้ วิ่ง4x100 เมตรหญิง 1.นางสาวพิชญาภรณ์ มั่่งมูล 2.นางสาวจิราพร ยอดแปง 3.นางสาววรรณิดา กล้าหาญ 4.นางสาวพัชณี ปากหวาน 5.นางสาวชนิภรณ์ หมื่นคิด วิ่ง 800เมตรหญิง 1.นางแสงทอง แสงสีสุก วิ่ง1500เมตร หญิง 1.นางแสงทอง แสงสีสุก ตะกร้อชาย นายธีระศักดิ์ มุงเมือง วิ่ง200เมตร หญิง 1.นางสาวชนิภรณ์ หมื่นคิด กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา/นักกรีฑา ของ กศน.จังหวัดลำปาง ไปแข่งขันกีฬา ระดับกลุ่มจังหวัดโซนหล่ายดอย ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นี้ เป็นลำดับต่อไป