วันที่11ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6 (ชดเชยวันที่ 8 ธค.2565) ระดับม.ต้นวิชา เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลายวิชาศิลปศึกษาเรื่องทัศนศิลป์สากล การวิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ มอบหมายใบงานและใบความรู้ให้นักศึกษา