วันที่ 12 มกราคม 2566 ครูกศน.ตำบลวังทอง เยี่ยมบ้านนักศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่67 ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู ผู้ปกครองและนักศึกษา