วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ โดยมีกิจกรรมได้แก่ พิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฑา(วิ่ง) การแข่งขันเปตอง การแข่งขันเซปักตะกร้อ การมอบรางวัล และ ปิดโครงการ