วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง