วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ได้แก่พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สกร.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง