วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอวังเหนือ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติทีดี (ฺBest Practice) โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านแม่รีสอร์ท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง