วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร รากดินสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองให้เกียรติ เป็นประธานเปิด และมีนายเลย สุวรพิชญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และได้ศึกษาดูง... ดูเพิ่มเติม 

วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร รากดินสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองให้เกียรติ เป็นประธานเปิด และมีนายเลย สุวรพิชญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และได้ศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนจากมูลแพะบ้านพ่อหนานมูล นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน

 

วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพ ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังทอง โดยมีนางสาวสุทธารินทร์ จอมเครือ เป็น วิทยากรให้ความรู้... ดูเพิ่ม

 

วันที่ 4 กันยายน 2564 ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน เวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลวังทอง

 

วันที่ 2-3 กย.2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอาสายุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์
 

วันที่1กันยายน.2564 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

31 สิงหาคม 2564 ผู้ใช้บริการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองตึงเหนือ 

29 สค. 64 เวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน หมู่ที่2บ้านเมืองตึงเหนือ ตำบลวังทอง 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพได้ด้วยสมุนไพร (medicine)(medicine)ซึ่งมีการทำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล (tea)(tea)ชาสมุนไพรจากกระชาย (orange)(juice)และน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว ณ บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายสมควร จานเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน
 

วันที่15-28มิถุนายน2564กิจกรรมโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลวังทอง