วันที่1กันยายน.2564 กศน.ตำบลวังทองพบกลุ่มนักศึกษาขั้นพื้นฐาน