วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพ ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังทอง โดยมีนางสาวสุทธารินทร์ จอมเครือ เป็น วิทยากรให้ความรู้... ดูเพิ่ม