วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร รากดินสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองให้เกียรติ เป็นประธานเปิด และมีนายเลย สุวรพิชญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และได้ศึกษาดูง... ดูเพิ่มเติม