วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร รากดินสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองให้เกียรติ เป็นประธานเปิด และมีนายเลย สุวรพิชญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และได้ศึกษาดูง... ดูเพิ่มเติม 

วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร รากดินสร้างรายได้ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญหลง เจริญสุข กำนันตำบลวังทองให้เกียรติ เป็นประธานเปิด และมีนายเลย สุวรพิชญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 7 คน และได้ศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนจากมูลแพะบ้านพ่อหนานมูล นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน

 

วันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมาย จากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพ ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลวังทอง โดยมีนางสาวสุทธารินทร์ จอมเครือ เป็น วิทยากรให้ความรู้... ดูเพิ่ม

 

วันที่ 4 กันยายน 2564 ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน เวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลวังทอง

 

วันที่ 2-3 กย.2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอาสายุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์