วันที่ 28 สิงหาคม 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ให้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพได้ด้วยสมุนไพร (medicine)(medicine)ซึ่งมีการทำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแคปซูล (tea)(tea)ชาสมุนไพรจากกระชาย (orange)(juice)และน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว ณ บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมีนายสมควร จานเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านพระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน15คน นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน