วันที่ 2-3 กย.2564 นักศึกษา กศน.ตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอาสายุวกาชาด ผ่านระบบออนไลน์