วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจากนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรเปลนอนหรรษา จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บ้านเมืองตึงเหนือ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ โดยมีนายจรัญ ทันใจ ผู้ช่วยกำนันตำบลวังทอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีนางแหวนทอง สุวรรณโณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 8 คน โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ และนายจักรกฤษณ์ ปีก่ำ ครูผู้ช่่วย เป็นผู้นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง/รายงาน