วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางสาวนันทะณี ยามเลย ครู กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรขนมจีบปูอัด จำนวน 5 ชั่วโมง ณ บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนางเสงี่ยม โทพล เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน นางสาวนันทะณี ยามเลย ครูกศน.ตำบลวังทอง/รายงาน