วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอวังเหนือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด ณ กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นประธานเปิด โดยมีนศ.ตำบลวังทองร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คน