วันที่17กุมภาพันธ์2564 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายจาก นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ ให้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายจิตสมอง ป้องกันโรคภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ณ กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุธารทองตองตึง โดยมีนายพรชัย ชัยดายันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้