วันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษากศน.ตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง