วันที่11-18กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลวังทอง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างประปา ณ กศน.ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้เปิดโครงการ และมีนายภราดร มุ่งตรง เป็นวิทยากรให้ความรู้