วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ครูกศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัปดาห์ที่ 5