วันที่ 15 ก.ย. 65 กศน.ตำบลวังทองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ที่18 แนะแนวการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 แจ้งตารางสอบ และจัดสนามสอบ