วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กศน.ตำบลวังทอง ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรแซนวิชไส้ทะลัก จำนวน5ชั่วโมง ณ บ้านสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 7 คน